OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vg2 Tømrer

Utstyrsliste vg2 (PDF, 100 kB)

Opplæringen på Vg2 omfatter fellesfag og programfagene bransjelære, produksjon og yrkesfaglig fordypning.

Vg2 Byggteknikk danner grunnlag for fagbrev som betongfagarbeider og stillasbygger, og svennebrev som murer og tømrer (se nederst på siden for mer informasjon om yrkene).

Fellesfag 

 •  Norsk
 •  Engelsk
 •  Samfunnsfag 
 •  Kroppsøving

Programfag   

 •  Produksjon
 •  Bransjelære

Beskrivelse av programfagene: 

PRODUKSJON     

Programfaget produksjon omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. Det omfatter også utforming av produkter og gjennomføring av tjenester. I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger.   

BRANSJELÆRE

Programfaget bransjelære dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Faget omfatter gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfatter også regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Programfaget omhandler videre fagenes historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget. 

YRKESFAGLIG FORDYPNING 

På Vg2-nivå er det satt av 9 timer i uken der du kan fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Med denne utdannelsen kan du bli:   

Betongfagarbeider (fagbrev)

Som betongfagarbeider kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere, Statkraft eller murer- og tømrermestere. Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Sentrale arbeidsområder er

 • fundamentering
 • forskaling og armering
 • utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering
 • branntetting og fuging
 • tegning- og konstruksjonsforståelse
 • rigging og drift av byggeplass

Murer (Svennebrev)

Som murer kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter. Murerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Sentrale arbeidsområder er

 • teglsteinsmuring og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Tømrer (Svennebrev)

Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

 • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
 • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
 • lafting
 • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
 • tegnings- og konstruksjonsforståelse
 • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Stillasbygger (Fagbrev)

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri. Sentrale arbeidsområder er

 • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
 • bygging av stillaser på eksisterende bygg
 • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter
 • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri
 • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
 • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»