OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Unntaket fra fraværsreglene forlenges, og vil gjelde for hele skoleåret 2021 - 2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing/karantene eller isolasjon. Ved luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres elevene til testing. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Ungdommens fylkesråd ønsker å kartlegge hvor i Nordland det er ikke-korresponderende eller manglende kollektivtilbud, som spesielt påvirker ungdom. Målet med denne undersøkelsen er å kunne forbedre kollektivtilbudet til ungdom i Nordland.

De to spørsmålene ser slik ut:

Vet du om noen buss,-båt- og/eller ferjeruter som ikke korresponderer med hverandre? For eksempel at bussen går før båten kommer, eller at du ikke kan reise sammenhengende uten ventetid. Beskriv i så fall hvilken ruter det gjelder.

Vet du om noen buss-, båt- eller ferjeruter som mangler slik at ungdom ikke kommer seg til skole, helsetjenester (for eksempel helsestasjon for ungdom), kulturtilbud (for eksempel ungdomsklubb eller andre tilbud? Beskriv i så fall hvilken ruter det gjelder.

Vest-Lofoten videregående skal snart godkjennes som helsefremmende skole. Derfor satses det i år litt ekstra når Folkehelseuka skal markeres. 

7.september ble det gjennomført skolevalg ved Vest-Lofoten videregående skole. 

Organisering av opplæringen

Opplæringen organiseres gjennom samlinger på Vest-Lofoten videregående skole, praksis på arbeidsplass og nettstøttet undervisning hjemme.

 

Samlinger på skolen

For å delta i undervisningen må du møte på de samlingene som er satt opp. Samlingene første halvår gjennomføres fra mandag til fredag i ukene 36 og 37, 41, 45, 48 og uke 2. Planen for andre halvår er ikke tidfestet og justeringer kan oppstå og vil bli fortløpende orientert om.

 

Opplæring i bedrift

Undervisning i yrkesfaglig fordypning og deler av andre programfag gjennomføres i samarbeid med arbeidsplasser i eller nær den enkelte elevs hjemkommune.  Faglærerne ved skolen vil organisere slik plass, i samråd med den enkelte elev.

 

Nettstøttet undervisning

Når deltakerne ikke er på skolen eller ute i bedrift, vil læringsarbeidet foregå hjemme, under veiledning av skolens lærere. Deltakerne får låne PC hos skolen, samt opplæring i bruken av denne og av nødvendig programvare. For å komme godt i gang med dette arbeidet vil første samling vare i to uker.