OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kalender

Aktuelt

Velkommen som elev på Vest-Lofoten videregående skole!

 Vi har fått melding fra inntakskontoret i Nordland fylkeskommune om at du har takket ja til skoleplass hos oss skoleåret 2023/2024. Takk for at du har valgt Vest-Lofoten videregående!  

Velkomstbrev elever 2023 (PDF, 211 kB)

Skolen starter TORSDAG 17. AUGUST 2023. 

Alle møter i hovedbygget, Idrettsgata 64, Leknes. 

Av plasshensyn blir det puljevis oppmøte for elever på vg2 og vg3.  

Se vedlagt plan. 

Elever på vg1 starter med en individuell oppstartsamtale med kontaktlærer og vil få tilsendt egen innkalling. 

Det er ønskelig at foresatte deltar på oppstartsamtalen.    

NB!! Dersom du skulle bli forhindret fra å møte første skoledag, må du gi beskjed om det på forhånd. Hvis du ikke møter, og skolen ikke har fått beskjed, MISTER du elevplassen til fordel for elever på ventelisten. 

Litt praktisk informasjon: 

 • Informasjon om foresatte lastes direkte opp til Visma InSchool fra folkeregisteret. Dette går automatisk.  
 • Elever som skal bo på hybel, må registrere hybeladresse i Visma InSchool.  
 • Vi arrangerer turdag for vg1-klassene i løpet av uke 34. Sørg for egnede turklær, avhengig av vær.  
 • Har du busskort fra tidligere, skal du fortsette å bruke dette. Kortet vil bli oppdatert etter at du har fått godkjent ny søknad om skoleskyss.  
 • Søknad om stipend i Lånekassen gjøres elektronisk på www.lanekassen.no. Kontakt skolen dersom du trenger veiledning.  
 • Elever på vg1 på studiespesialisering idrettsfag skal ha valgt fremmedspråk i Vigo. Hvis språkønsket er endret siden den tid, må dette meldes til skolen via kontaktlærer.  
 • Fylkestinget har bestemt at alle elever som kommer rett fra grunnskolen og begynner i Vg1, skal bruke datamaskin innkjøpt av Nordland fylkeskommune.  Eleven betaler en sum som tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Mer informasjon om ordninga og hvordan avtale skal signeres, finnes her  
 • Se ellers skolens hjemmeside http://www.vest-lofoten.vgs.no/, med mer informasjon om skolestart.   
 • Både elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt med rådgivningstjenesten dersom det er noe dere mener vi bør kjenne til, og som kan gjøre skolehverdagen lettere for eleven. 

Dette kan gjøres ved å ta kontakt med en av rådgiverne før skolestart – eller når tid som helst i løpet av skoleåret.   

Med vennlig hilsen Vest-Lofoten videregående skole  

Kim Unstad Rektor     

 

 • Puljevis oppstart for elever på vg2 og vg3 torsdag 17. august  Sted: Kantina (kinooppsett).   09:00 – 09:45 
 • Vg2 Yrkesfag/ST/ID  10:00 – 10:45 
 • Vg3 ST/ID og påbygging     

Etter info i kantina går elevene i sine respektive klasserom med kontaktlærer.