OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sikkerhetsopplæring (STCW)

Sjøfolk som er ansatt ombord på skip, som en del av skipets besetning, og er tildelt plikter som angår sikkerheten må ha dette kurset. 

Oppdateringskurs for mannskap som er ansatt om bord på skip, som en del av skipets besetning og inngår i skipets sikkerhetsbemanning. 

Kurs for dekks- og maskinoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner om bord på skip.

Oppdateringskurs for dekks- og maskinoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner om bord på skip.

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personell på fiskefartøy. 

Oppdateringskurs for personell på fiskefartøy

Kurs for personell ombord med ansvar for medisinsk behandling. 

Oppdateringskurs for personell med ansvar for medisinsk behandling ombord. 

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer